Bieżące informacje


Zbiórka makulatury

odbędzie się

29 września (czwartek)

od godz.7.00

 


 

 UBEZPIECZENIE !

 

Informacje i dokumenty związane z ubezpieczeniem dzieci znajdują się na stronie: www.aspergo.pl/szkolne

Wypełnione kwestionariusze wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w sekretariacie do 30 września br.​

 

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczeń uczniów.(czytaj czytaj)


 

 "UMIEM PŁYWAĆ"

 

Szkoły Podstawowe z terenu Rybnika zostały objęte projektem MOSiR wspierającym naukę pływania "Umiem Pływać. Zajęcia przewidziane dla naszej szkoły będą odbywać się na obiekcie pływalni w Boguszowicach we wtorki i czwartki w godzinach wyznaczonych przez organizatora  tj. od 15.00 do 15.45 w okresie od września do grudnia. Zbiórka uczestników o godz.14.30 natomiast powrót przewidziany jest na godz.16.30.

OS


 

 UWAGA RODZICE

s-400-xSerdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na warsztaty w ramach projektu: „Roboty lubią matematykę, dlatego dzieci lubią roboty”, które odbędą się 23 września 2016 roku o godzinie 17 w dużej świetlicy.

Nauczyciele matematyki

 


                 ZEBRANIE RAD ODDZIAŁOWYCH

Zebranie Rad Oddziałowych Rodziców szkoły i przedszkola odbedzie się 20 września (wtorek) o godz.16.30 w dużej świetlicy

 


 

                            UWAGA RODZICE

 

Przedstawiamy nową ofertę terapii grupowych w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku.

 

Zapisy telefonicznie pod numerem: 324223935 lub 324231755.

OFERTA: http://ppprybnik.pl/148-terapie-grupowe-2016-2017

 


ZEBRANIA RODZICÓW

Informujemy, ze w dniach 5,09 i 6.09. odbędą się zebrania rodziców rozpoczynające rok szkolny 2016/2017 wg harmonogramu:

5.09. (poniedziałek)

godz. 18.00 - klasy I

(sala gimnastyczna)

6.09. (wtorek)

Godz.17.00- klasy II-VI

 (sala gimnastyczna)

 


 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty


 

UWAGA RODZICE !

STYPENDIUM SZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Ponadto uczeń musi spełniać kryterium dochodowe 514,00 zł/osobę.

 

Więcej informacji udziela pedagog szkolny.

Wnioski proszę składać do 14.09.2016 r.


UWAGA RODZICE !!!

 

 Przypominamy, iż podręczniki dla klas I, II, III, IV i V są finansowane z dotacji rządowej. Uczniowie otrzymują je w szkole za darmo. 

 

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2016

znajduje się w zakładce PODRĘCZNIKI.

 


- Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 - czytaj.

- Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016 - czytaj.Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na warsztaty w ramach projektu: „Roboty lubią matematykę, dlatego dzieci lubią roboty”, które odbędą się 23 września 2016 roku o godzinie 17 w dużej świetlicy.

Nauczyciele matematyki